Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu

1. Portal dom100dni.pl jest zarządzany przez firmę Badowski DAMIR Spółka Jawna z siedzibą w Ząbkach przy ul. Piaskowej 2, 05-091 Ząbki, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007419, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 1250906280, numer Regon: 013087577 – zwaną dalej DAMIR. Sklep internetowy sklepdrewno.pl dostępny na portalu jest administrowany przez Badowski DAMIR Spółka Jawna.

2. Źródłem prezentowanych w serwisie danych dotyczących projektów domów są m.in. informacje od współpracujących biur projektowych.

3. DAMIR dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w systemie dane były aktualne. Tym nie mniej DAMIR nie daje gwarancji co do aktualności prezentowanych danych. W celu uzyskania szczegółowych informacji nt. aktualności danych zawartych w serwisie należy złożyć zapytanie w jeden z poniższych sposobów:
a) pocztą elektroniczną na adres: info@damir.com.pl
b) listownie na adres: DAMIR sp. j., ul. Łodygowa 63, 05-091 Ząbki

4. Osoby korzystające z danych zamieszczonych w serwisie dom100dni.pl robią to na własną odpowiedzialność i ryzyko.

5. DAMIR zastrzega, iż zawarte w serwisie dom100dni.pl informacje stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. w Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 ze zm.) oraz bazą danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r. nr 128 poz. 1402 ze zm.) i podlegają ochronie na zasadach określonych w tych ustawach. Pobieranie, wykorzystywanie, dalsze rozpowszechnianie, przedrukowywanie, udostępnianie w jakiejkolwiek formie (w tym formie elektronicznej lub w formie dalszego przekazywania danych za pomocą środków porozumiewania na odległoś

6. ), przetwarzanie w całości lub w części, za wyjątkiem zapoznawania się z informacjami przez użytkowników dom100dni.pl do ich użytku osobistego, wymaga pisemnej zgody DAMIR.

7. Jedyną dozwoloną formą wykorzystywania w innych serwisach internetowych danych pozyskanych w serwisie dom100dni.pl jest umieszczenie linku do strony głównej serwisu. Wszyscy zainteresowani inną formą współpracy proszeni są o kontakt z DAMIR.

8. Korzystając z serwisu akceptujecie Państwo postanowienia niniejszego Regulaminu.

Polityka plików cookies

Podmiotami zamieszczającymi informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp są:

  • Badowski DAMIR Spółka Jawna z siedzibą w Ząbkach przy ul. Piaskowej 2

Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Pliki typu cookies wykorzystywane są przez DAMIR szczególności dla potrzeb:

  • udostępniania Portalu dom100dni.pl użytkownikom,
  • dostosowywania Portalu do potrzeb użytkowników,
  • tworzenia statystyk oglądalności podstron Portalu.
  • tworzenia statystyk pracy serwisów i odwiedzin użytkowników do celów wewnętrznych i kontrahentów,
  • prezentacji reklam na serwisach – w szczególności dla określenia treści reklam wyświetlanych na danym urządzeniu końcowym.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. DAMIR uprzedzają, że usunięcie lub zablokowanie umieszczania plików cookie może spowodować utrudnienia korzystania z Portalu, a nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych jego funkcjonalności.

Copyright 2018 - Damir.

All rights reserved.

Web by Enicom.