Straty ciepła przez ściany i dach

 

Konstrukcja ścian i dachu ma decydujący wpływ na ilość ciepła jaką potrzebujemy na ogrzanie naszego domu. Dzisiejsze normy narzucają dość restrykcyjne wymagania. Podają graniczną wartość współczynnika U, której nie można przekroczyć.

______________________________________________________________________

Współczynnik U mówi nam o ilość ciepła, która w ciągu jednej godziny przenika przez metr kwadratowy przegrody (np. ściany), jeżeli różnica temperatur wewnątrz budynku i na zewnątrz budynku wynosi jeden stopień Celsjusza.

_______________________________________________________________________

 

Standardem, o który jeszcze 10 lat temu był luksusem, jest stosowanie 15 cm ocieplenia ścian i 20 cm ocieplenia dachów.

Stosując się do owych restrykcyjnych warunków, nadal tracimy około 25% ciepła przez ścian i 15% przez dach. Dlatego nadal warto się zastanawiać nad zwiększaniem ilości ocieplenia.

 

W budynkach pasywnych izolacyjność wszystkich przegród powinna być znacznie lepsza od wymaganej. W poniższej tabeli przedstawione zostały orientacyjne współczynniki przenikania ciepła U:

 

Przegroda

Współczynnik przenikania

 

Dom standardowy

Umax W/m2K

Dom pasywny

Upas W/m2K

Przegrody DAMIR

Standard

Przegrody DAMIR

Plus

Ściany Zewnętrzne

0.30

0.15

0.15

0.12

Dach

0.25

0.15

0.22

0.15

Stropy nad piwnicami

Podłogi na gruncie

0.45

0.20

0.27

0.20

 

Projektując przegrody budynku należy wypracować kompromis pomiędzy dobrymi parametrami cieplnymi a wysokim kosztem budowy.

Fachowcy z firmy Damir przeprowadzili wiele analiz cieplno-ekonomicznych i stworzyli 2 rodzaje standardowych ścian i dachów które łączą bardzo dobre parametry cieplne i niski koszt budowy.

 

Przegrody DAMIR Standard charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami cieplnymi i jednocześnie są to obiekty „na każdą kieszeń”.

Dzięki zastosowanym autorskim technologiom udało nam się udowodnić, że budowa domów energooszczędnych nie musi być droga!

 

Przegrody DAMIR Plus odznaczają się wspaniałymi parametrami cieplnymi. Dzięki tej technologii wznosimy budynki pasywne (czyli praktycznie nie wymagające ogrzewania!)

Copyright 2018 - Damir.

All rights reserved.

Web by Enicom.